Vi lever i en tid præget af krisernes genkomst. Det er ikke længere givet, at gårsdagens svar rummer svarene på morgendagens spørgsmål. Kriserne sætter dagsordenen for en gentænkning af forholdet mellem politik, samfund og individ.

Vi ser, at kriserne har økonomiske, politiske og kulturelle dimensioner. Udadtil er Vestens liberale demokratier i retræten, mens autoritære alternativer er i offensiven. Indadtil er vores samfund præget af en politisk og kulturel polarisering, der henter sin energi fra en udbredt fragmentering af samfundslivet. 

Der er faldende tillid til de bærende institutioner og en langsom forvitring af lokalsamfund samt sammenhængskraft. Prospekts Program for medborgerskab og samfundspolitik undersøger mulighederne for, og nødvendigheden af, en fornyelse af samfundskontrakten i lyset af det liberale demokratis legitimitetskrise. Kernen er begreber som medborgerskab, politisk kultur, ideologi og folkelighed. 

Hvordan etablerer vi et fælles grundlag for den samfundspolitiske samtale i et moderne liberalt demokrati? Hvordan fornyer vi folkestyrets folkelige udgangspunkt og skaber sammenhængskraft med udgangspunkt i stærke civilsamfund, individuel ansvarlighed og en borgerlig forpligtelse på almenvellet? 

Programleder

Christian Egander Skov er ph.d. i moderne politisk historie, konsulent ved Tænketanken Prospekt og ansvarlig for Programmet med medborgerskab og samfundspolitik. Han er forfatter til bøgerne Borgerlig krise (2022), Konservatisme i mellemkrigstiden (2016) og I tidens strøm (2011). Christian Egander Skov har desuden bidraget med forskningsartikler om borgerlig politik og historie i både danske og internationale tidsskrifter og antologier. Han er redaktør for Årsskriftet Critique, der beskæftiger sig med borgerlig idé-, samfunds- og kulturdebat og skriver fast for Berlingske, Altinget og Kristeligt Dagblad.

Kontakt

Christian Egander Skov
ces@taenketankenprospekt.dk

 

Udgivelser

Presse og kommentarer

Medborgerskab og samfundspolitik

RADIO4 MORGEN

Læs mere

Dannelse og folkeoplysning

Magtens organisme

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

P1 Orientering

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Nyhederne

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Hvem er universitetets fjende?

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Samfundet som en spiral

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Ånden fra Haderslev

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Har manden mistet sit formål?

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Vermund, vi ses

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Abdikations­monarkiet

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Partier i brand: Nye Borgerlige

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Notat: Regeringens skoleudspil fejler

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Ingen fred uden udslettelsen af Hamas

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Et øksehug i ytringsfriheden

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

VI REDDER KONSERVATISMEN

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Folkets pragmatiske sjæl

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Vores vrede omsat til vers

Læs mere

Medborgerskab og samfundspolitik

Revolutionen er på vej

Læs mere