Prospekt skaber forandring gennem refleksion, idéudvikling og formidling.

Vi vil skabe aktiviteter, der bringer fællesskabsaktører og interessenter sammen i konkrete arbejdsfællesskaber. Vi vil styrke bevidstheden og viden om forudsætningerne for det gode samfund i den offentlige debat.

Det gør vi gennem målrettet formidlingsindsats, samfundspolitisk idéudvikling, analyser, publikationer, arrangementer, formidling og dialog med aktører i civilsamfundet samt i det politiske liv.

Medborgerskab og samfundspolitik

Programmet for medborgerskab og samfundspolitik omhandler, hvordan vi fornyer folkestyrets folkelige udgangspunkt. Hvordan skaber vi sammenhængskraft med afsæt i stærke civilsamfund, individuel ansvarlighed og forpligtelse på almenvellet?

Læs mere

Etik og værdibaseret udvikling

Programmet for etik og værdibaseret udvikling formulerer en etik, der trækker på klassiske såvel som kristne dydsetiske traditioner. Hvad er forbindelsen mellem tænkning, liv og handling, og hvordan sikrer vi plads til etisk refleksion i den offentlige samtale?

Læs mere

Udgivelser

Tænketanken Prospekt vil løbende publicere kommentarer, artikler og bøger med afsæt i vores fokusområder. Vi understøtter også projekter med relevans for folkeoplysning i bred forstand.

Læs mere

Partnerskaber 

Tænketanken Prospekt arbejder aktivt med at etablere netværk med aktører i civilsamfundet. Vi er involveret i en række partnerskaber med udgangspunkt i vores formål.

Læs mere