”Gud bevare kongen,” sagde Dronning Margrethe 2., inden hun overlod tronen til sin ældste søn, kong Frederik 10., efter højtideligt at have underskrevet abdiceringspapirerne søndag den 14. januar 2024. Om der ligger et paradoks i netop dette: altså at den afgående dronning både insisterer på monarkiets forbindelse til Gud og samtidig abdicerer, vender jeg tilbage til. Men først skal det handle om, hvorvidt det overhovedet er vigtigt, at Gud og konge (eller monarkiet) hører sammen: Er der grænser for, hvor ’menneskeligt’ og rationaliseret, vi kan gøre kongehuset, uden at det mister den ’mystiske’ og transcendente aura, som samtidig er det, der netop virker tiltrækkende på de mennesker, der går op i de kongelige?
Læs denne tidsskriftsartikel, hvor Christian Egander Skov undersøger forholdet mellem det danske monarki og kristendommen.

Grundtvigsk Tidende
Tidsskriftsartikel
02/01/2024
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.