Prospekt fokuserer på dannelse og folkeoplysning. Dannelse handler om, hvad det vil sige at være menneske og borger. Det handler om, hvordan den enkelte kommer til sig selv i mødet med den organiske og historiske kontinuitet, han eller hun befinder sig i. Det er sansen for det, der binder os sammen og forståelsen for den store sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. 

Prospekt arbejder for et øget fokus på dannelse i den offentlige debat, fordi dannelse er fundamentalt for et sundt folkestyre baseret på medborgerskab. Derfor lægger Prospekt særligt vægt på, at grundstenen i uddannelsessystemet skal være dannelse funderet i de bedste klassiske, folkelige og kristne-humanistiske traditioner sammen med et fokus på konkret kundskab og faglighed.

Prospekt arbejder for den brede folkeoplysning. Vi arbejder for et bredt folkeligt engagement i vores fælles kristelige og humanistiske tradition. Ligesom vi arbejder med udgangspunkt i folkestyrets værdier og Danmarks og Vestens historiske, kulturelle og politiske rødder. 

Det gør vi

Prospekts fokus på dannelse og folkeoplysning kommer til udtryk gennem vores støtte til konkrete projekter, udgivelser og foredrag, som fremmer indsigt i vores fælles kristelige og humanistiske tradition samt dannelsens betydning i uddannelsessystemet. Vi er involveret i partnerskaber med FOF Aarhus, Rahbeks Højskole, Dansk Teologisk Tidsskrift og Tidsskriftet Kulturstudier i forlængelse af vores fokus på dannelse og folkeoplysning.