Tænketanken Prospekt arbejder aktivt med at etablere netværk med aktører i civilsamfundet. Vi er involveret i en række partnerskaber i forlængelse af vores formål. Gennem disse partnerskaber ønsker vi at skabe eller understøtte miljøer, der bidrager til fællesskab, folkestyre, etisk refleksion, dannelsesdagsordenen og den brede folkeoplysning.

Årsskriftet Critique

Årsskriftet Critique er et kulturtidsskrift og en platform for en mere kvalificeret idé-, kultur- og samfundsdebat. Det bringer særligt længere artikler fra og om den borgerlige og konservative idé-, kultur-, og samfundsdebat. Artiklerne i Årsskriftet Critique dækker historiske, kulturelle, politiske og litterære emner med relevans for tidsskriftets emneområde i bred forstand.

Tænketanken Prospekt støtter udgivelsen af Årsskriftet Critique i forlængelsen af vores fokus på fællesskab og folkestyre. Tidsskriftet er redaktionelt uafhængigt.

Besøg Årsskriftet Critiques hjemmeside.

FOF Aarhus 

FOF Aarhus’ formål er gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig- humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

FOF Aarhus er medstifter af Tænketanken Prospekt og samarbejder med os om bl.a. arrangementer, organisatorisk sparring, administration og udvikling.

Besøg FOF Aarhus’ hjemmeside.

Rahbeks Højskole

Det er Rahbeks Højskoles mission at være dannelsesinstitution for medborgerskab og samlingspunkt for samtaler om borgerlighed. Det er højskolens vision at styrke det danske liberale demokrati og frie folkestyre igennem dannelse til borgersind.

Tænketanken Prospekt støtter Rahbeks Højskole i forlængelse af vores fokusområde folkeoplysning og dannelse.

Besøg Rahbeks Højskoles hjemmeside.

Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet Kulturstudier er et forskningsbaseret og fagfællebedømt tidsskrift, der bringer artikler med udgangspunkt i historiske og aktuelle studier af steder, folk, kultur og dagligliv. Tidsskriftet er dannet i 2010 ved sammenlægning af Fortid og Nutid (grundlagt 1914) og Folk og Kultur (grundlagt 1972). Det har sin base i de kulturhistoriske museer, arkiver, universitetsmiljøer og foreninger i Danmark.

Samarbejdet mellem Tænketanken Prospekt, Dansk Historisk Fællesråd og redaktionen i Tidsskriftet Kulturstudier sikrer den fortsatte udgivelse af spændende, open access, fagfællebedømt kulturhistorisk og etnografisk forskning.

Besøg Tidsskriftet Kulturstudiers hjemmeside.

Munch & Lorenzen

Forlaget Munch & Lorenzen er dedikeret udgivelse af forsknings- og debatlitteratur med relevans for en engageret og kritisk borgerlig offentlighed.

Munch & Lorenzen er medstifter af Tænketanken Prospekt, og vi samarbejder særligt om bogudgivelser, kommunikation og events.

Besøg Munch & Lorenzens hjemmeside.

Dansk Teologisk Tidsskrift 

Dansk Teologisk Tidsskrift er Danmarks førende fagteologiske tidsskrift. Det har som mål at dække hele den teologiske fagvifte med en særlig forpligtigelse til at sørge for en publikationskanal af høj akademisk standard. Tidsskriftet behandler emner inden for eller med forbindelse til dansk teologi og kirkehistorie.

Samarbejdet med Dansk Teologisk Tidsskrift sker i forlængelse af Prospekts fokus på folkeoplysning og ønske om at sikre en fortsat udgivelse af DTT. Tidsskriftet er frit og uafhængigt af Prospekt.

Besøg Dansk Teologisk Tidsskrifts hjemmeside.