Prospekt arbejder for at styrke det danske folkestyre, dets institutioner og brede folkelige legitimitet. I en tid præget af polarisering, politiske og institutionelle tillidskriser ønsker Prospekt at undersøge mulighederne for politisk fornyelse med udgangspunkt i et samfundssyn, der hævder den enkeltes pligter, ansvar og friheder som borger i et politisk og nationalt fællesskab.

Prospekt arbejder for en politisk tænkning, der sigter mod at forny samfundskontrakten mellem borgere, stat og civilsamfund, at fastholde samtalen som folkestyrets omdrejningspunkt og at sikre et samfund præget af frihed, tillid og sammenhængskraft.

Det gode samfund er det bæredygtige samfund, som muliggør det gode liv. Derved forstår vi, at det gode samfund forudsætter stærke institutioner, kulturel og social sammenhængskraft forankret i konkrete fællesskaber i civilsamfundet. Fra familie over kirke, lokalsamfund og foreningsliv.

Det gør vi

Tænketanken Prospekt står bag Programmet for medborgerskab og samfundspolitik, som arbejder med fornyelse af folkestyrets folkelige udgangspunkt og sammenhængskraft med udgangspunkt i stærke civilsamfund, individuel ansvarlighed og en borgerlig forpligtelse på almenvellet. Vi støtter udgivelsen af Årsskriftet Critique med fokus på den borgerlige idé- og samfundsdebat, og vi vil løbende iværksætte analyse- og formidlingsprojekter i forlængelse af vores fokus.