Statsminister Mette Frederiksen og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek har længe hævdet arbejdsomhedens plads på den politiske dagsorden – hun i almindelighed, han især i forbindelse med bogen Arbejdets land.

Det nye er familiens genkomst som egentlig politisk størrelse efter årtiers skyggeliv. Den politiske arkæolog kan følge familien som marginaliseret politisk kampplads tilbage i tid, og det er en mistrøstig affære. Nogle få nedslag:

Kristendemokraterne har i årevis agiteret for massiv offentlig støtte til hjemmepasning af børn. Socialdemokratiet havde omsorg for familien på trivselsprogrammet fra 2008, hvor man drømte om at stemple ud og holde fri et halvt år eller i en periode hver fredag for familiens skyld. I 1998 talte Poul Nyrup Rasmussen i sin nytårstale om moderen og de små søvndrukne bag på cyklen på vej til daginstitutionen. Og ud ad en lidt anden tangent ville tidehvervsmiljøet i 1970erne med Forældrenes Børnekommission beskytte familiens ret til at være familie mod statens stadige overgreb. Dette taler Christian Egander Skov om. 

Interview
Weekendavisen
02/05/2024
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.