I det regeringsgrundlag, som SVM-regeringen blev enig om i december 2022, lyder det, at “regeringen ønsker at bevæge Danmark fra en velfærdsstat til et velfærdssamfund med meget mere lokal frihed, selvbestemmelse og forandringskraft”. Det var første gang, at en dansk regering satte et skel mellem stat og samfund i velfærdsdebatten.

Det udspil til en ældrereform, som regeringen lagde frem 30. januar i år, lod offentligheden forstå, hvad bevægelsen fra velfærdsstat til velfærdssamfund konkret kan komme til at betyde: At det ville åbne for et nærmere samspil mellem kommunerne, de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Der bør næppe herske tvivl om, at den danske velfærdsmodel er trængt i disse år. Den er stadig dyr og svær at finansiere i et samfund, der gennemgår større demografiske forandringer med færre unge til at betale for stadig flere ældres velfærd og nye borgere fra andre lande, som fra begyndelsen ikke blev tilstrækkeligt informeret om den samfundskontrakt, som velfærdssystemet forudsætter. Sådan skriver Michael Böss, seniorrådgiver hos Tænketanken Prospekt.

Kronik
Altinget
01/04/2024
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.