Med denne erklæring udtrykker 388 danske kunstnere, forfattere og samfundsdebattører modstand mod regeringens forslag om at kriminalisere »utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for trossamfund«. En af disse er Christian Egander Skov.

Kommentar
Berlingske
21/09/2023
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.