Prospekt arbejder for at fastholde etik og etiske overvejelser som et centralt led i den offentlige samtale. Vi forstår etik som den kritiske refleksion over vores forestillinger om, hvad der er den rette eller den gode menneskelige handlemåde og livsførelse. Den etiske debat er nødvendig, fordi vores forestillinger om godt og ondt hele tiden bliver udfordret af den teknologiske og kulturelle udvikling.

Prospekt tager udgangspunkt i menneskets værdi og værdighed og vil fastholde dette som udgangspunkt for samfundets etiske samtale, når dette udfordres politisk, kulturelt eller i kraft af den teknologiske udvikling.

Prospekt arbejder desuden for et større fokus på de værdier, der skaber betingelsen for det gode samfund og det gode liv. Vi søger svar på, hvordan vi sikrer disse værdier i en foranderlig tid.

Det gør vi

Tænketanken Prospekt står bag Programmet for etik og værdibaseret udvikling, som beskæftiger sig med forbindelsen mellem tænkning, liv og handling. Formålet er at formulere en værdibaseret etik, der trækker på klassiske såvel som kristne dydsetiske traditioner. Vi vil løbende facilitere samtaler og skabe fora, der fremmer den etiske refleksion i samfundsdebatten.