Der var engang, hvor De Konservative kunne blive bragt i en tilstand af middelsvær depression, når de kom i tanker om, at deres stolte gamle parti kun kunne skaffe sig opbakning fra omkring ti procent af vælgerne. Det var i 2000erne, dengang Bendt Bendtsen stod i spidsen for partiet.
Og det hele virkede da også urimeligt. Når man nu var et af de fire gamle partier, hvordan kunne det så gå så galt? Man var trods alt stiftet i 1916 og havde rødder tilbage til 1880erne, ja, og dybere endnu, hvis man blot stak spaden dybere.

Uforglemmeligt lod en af partikonservatismens historieskrivere, Alfred Bindslev, i 1936 i sin bog om partiets historie begynde i forhistorien: »Rige Fortidsminder forkynder om Menneskers Liv langs de danske Strande Aartusinder tilbage.«
Ja, sådan var det hele begyndt og snart trådte altså så Det Konservative Folkeparti ind på scenen.

Kommentar
Berlingske
08/04/2024
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.