Tænketanken Prospekt vil løbende publicere kommentarer, artikler og bøger med afsæt i vores fokusområder. Derudover understøtter vi projekter med relevans for folkeoplysning i bred forstand.

Det er en afgørende del af Prospekts arbejde at alt produceret viden i form af kommentarer, analyser og udgivelser kommunikeres ud til den brede offentlighed via trykte og elektroniske medier. Således sikres, at Prospekts arbejde når ud til flest mulige og medvirker til at kvalificere den brede idé- og samfundsdebat.

Bøger

Læs mere

Analyser og notater

Læs mere

Kommentarer og artikler

Læs mere

Pressemeddelelser

Læs mere