Tænketanken Prospekts vision er en værdibaseret samfundsudvikling.

Denne er afhængig af institutioner, fællesskaber og individer samt sansen for det, der binder os sammen, og forståelsen for den store sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid.

Det gode samfund forudsætter stærke institutioner samt kulturel og social sammenhængskraft forankret i konkrete fællesskaber og værdier, der udspringer af myndige og ansvarlige individer.

Fællesskab og
folkestyre

Vi arbejder for at styrke det danske folkestyre, dets institutioner og brede folkelige legitimitet.

Læs mere

Etik og
værdipolitik

Vi tror på menneskets værdighed og vil fastholde denne, når den værdighed udfordres politisk, kulturelt eller teknologisk.

Læs mere

Dannelse og
folkeoplysning

Vi arbejder for dannelse funderet i den klassiske, folkelige og kristne-humanistiske tradition og for et uddannelsessystem med fokus på faglighed og dannelse.

Læs mere