Morten Jarlbæk Pedersen
Ph.d., adjungeret rådgiver

Den politiske debat i de senere år viser, at vi har problem. Det drejer sig om måden, hvorpå folkestyret lovgiver. Selvom spørgsmålet kan virke teknisk, er en sund lovgivningsproces en integreret del af et velfungerende folkestyre.

Adjungeret rådgiver, ph.d. Morten Jarlbæk Pedersen, introducerer til problemet med vores ”defekte lovmaskine” og hvad det betyder for vores demokratiske proces.

  • I den demokratiske retsstat er der regler og procedurer for, hvordan beslutninger skal tages. Det sikrer inddragelse, det sikrer lydhørhed, det sikrer, at man overvejer konsekvenserne af beslutningerne.
  • Den offentlige debat har vist, at demokratiets lovmaskine ikke er velsmurt.
  • Det er ikke nok at se på forholdet mellem medier og politikere eller udelukkende på vilkårene for Christiansborg-politik.
  • Debatten må også handle om lovgivningsproces, embedsværkets og politikeres arbejdsvilkår og ikke mindst betydningen af grænser for politik.

Læs hele notatet

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.