Vores fokus

Vi sikrer folkestyrets fundament

Vores demokrati er truet af splittelse og polarisering. Prospekt styrker samfundets sammenhængskraft og den enkelte borgers frihed og ansvar for det politiske og folkelige fællesskab.

Læs mere

Vi står fast på menneskets værdi

Den teknologiske og kulturelle udvikling undergraver menneskets værdighed. Prospekt forsvarer etikken og den kritiske refleksion over menneskets værdi og det gode livs forudsætninger.

Læs mere

Vi værner om
dannelse

Folkeoplysning og dannelse er afgørende for et sundt folkestyre. Prospekt skaber indsigt i vores historie og kristne-humanistiske arv for at styrke fællesskab og dannelse.

Læs mere

Vores arbejde

Medborgerskab og samfundspolitik

Programmet for medborgerskab og samfundspolitik arbejder med fornyelsen af folkestyrets folkelige udgangspunkt. Hvordan skaber vi sammenhængskraft med afsæt i stærke civilsamfund, individuel ansvarlighed og forpligtelse på almenvellet?

Læs mere

Etik og værdibaseret udvikling

Programmet for etik og værdibaseret udvikling formulerer en etik, der trækker på klassiske såvel som kristne dydsetiske traditioner. Hvad er forbindelsen mellem tænkning, liv og handling, og hvordan sikrer vi plads til etisk refleksion i den offentlige samtale?

Læs mere

Udgivelser

Tænketanken Prospekt udgiver kommentarer, artikler og bøger med afsæt i vores fokusområder. Vi understøtter også projekter med relevans for folkeoplysning i bred forstand.

Læs mere

Partnerskaber 

Tænketanken Prospekt arbejder aktivt med at etablere netværk med aktører i civilsamfundet. Vi er involveret i en række partnerskaber med udgangspunkt i vores formål.

Læs mere

Arrangementer

Tænketanken Prospekt er vært for en række arrangementer, foredrag, talks og andet. Vi er desuden medarrangører af arrangementer og events i forlængelse af tænketankens fokusområder.

Læs mere