Mange vil kende Emma Holten som en venstreorienteret, feministisk debattør, der specielt har arbejdet med at bekæmpe porno uden samtykke (”hævnporno”, i folkemunde), og som i senere år har afholdt foredrag om bl.a. feministisk økonomi.

Nu har hun udgivet bogen Underskud: om værdien af omsorg, der handler om, hvordan økonomisk tænkning forklejner særligt kvinders arbejde ved at undervurdere værdien af omsorgsarbejde.

En sådan forklejnelse vedrører os alle og berettiger i sig selv en drøftelse af Holtens bog. Jeg har dog et yderligere ærinde med nærværende notat, nemlig at argumentere for, at de problemer, som Holten drøfter, har relevans ud over feminismen, og også for dem, der befinder sig på den modsatte side af Holtens politiske ståsted. I overensstemmelse hermed har Holten da også allerede udtrykt interesse i dialog på tværs af de politiske fløje.

Det mest åbenlyse argument for, at Holtens projekt er tværpolitisk, er at der er en ekstremt nær forbindelse mellem Holtens mærkesag, dvs. samfundets dårlige værdiansættelse af kvinders arbejde, og en central borgerlig mærkesag, nemlig familiens vilkår.

Læs konsulent i Prospekt Alexander Sokols artikel, som baserer sig på Prospekts notat om omsorgsarbejde.

Artikel i tidsskrift
Årsskriftet Critique
26/05/2024
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.