Prospekt er en almennyttig og politisk uafhængig tænketank, som med udgangspunkt i den kristne-humanistiske kulturtradition arbejder for at styrke bevidstheden om forudsætninger for det kulturelt og institutionelt bæredygtige samfund forankret i konkrete fællesskaber og værdier, der udspringer af ansvarlige individer.

Det daglige arbejde foregår i tænketankens sekretariat, i vores programmer samt i enkeltstående projekter og i kraft af vores partnerskaber.

Formål

Prospekts formål er at bidrage til idé- og samfundspolitisk debat i Danmark. Vi skaber forandring gennem refleksion, idéudvikling og formidling. Vi vil skabe aktiviteter, der bringer fællesskabsaktører og interessenter sammen i konkrete arbejdsfællesskaber. Vi vil styrke bevidstheden og viden om forudsætningerne for det gode samfund i den offentlige debat. Det gør vi gennem målrettet formidlingsindsats, samfundspolitisk idéudvikling, analyser, publikationer, arrangementer, formidling og dialog med aktører i civilsamfundet og det politiske liv. 

Vores særlige fokusområder er
     •  Fællesskab og folkestyre
     •  Etik og værdipolitik
     •  Dannelse og folkeoplysning

Det er en afgørende del af Prospekts arbejde at alt produceret viden i form af kommentarer, analyser og udgivelser kommunikeres ud til den brede offentlighed via trykte og elektroniske medier. Således sikres, at Prospekts arbejde når ud til flest mulige og medvirker til at kvalificere den brede idé- og samfundsdebat.

Vision og mission

Prospekts vision er en værdibaseret samfundsudvikling, der hviler på værdibaserede fællesskaber. Denne er afhængig af institutioner, fællesskaber og individer samt sansen for det, der binder os sammen, og forståelsen for den store sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid.

Fundamentet for det gode samfund og det gode liv er bæredygtighed. Derved forstår vi, at det gode samfund forudsætter stærke institutioner samt kulturel og social sammenhængskraft forankret i konkrete fællesskaber og værdier, der udspringer af myndige og ansvarlige individer. 

Tænketanken Prospekt har ikke et ensidigt fokus på at være et analyseinstitut med en samfundsøkonomisk agenda. Prospekts mission er at tilvejebringe og formidle viden og indsigt, der kan medvirke til en balance i forhold til institutioner, fællesskaber og individer. Prospekt producerer og formidler viden og indsigt, som tolker, kommenterer og analyserer på måder, som er relevant for samfundsdebatten og -udviklingen i Danmark.

Tænketankens grundlag

Fundamentet for Tænketanken Prospekt er et samarbejde mellem tænketanken, FOF Aarhus og Forlaget Munch & Lorenzen. FOF’s formål er at fremme kundskab om menneske og samfund samt medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv. Forlaget Munch & Lorenzen er dedikeret udgivelsen af tidsskrifter samt forsknings- og debatlitteratur med relevans for en engageret og kritisk borgerlig offentlighed.