Prospekts bestyrelse har det overordnede ansvar for tænketankens ledelse og økonomi. Bestyrelsens medlemmer udgøres af repræsentanter fra samarbejdspartere og op til fem andre medlemmer.

Poul B. Skou
Formand, direktør

Ann Christina Rindom Sørensen
Næstformand, selvstændig, cand.jur.

Lars Barfoed
Bestyrelsesmedlem, direktør, cand.jur.

Golriz Ghozati
Bestyrelsesmedlem, COO

Morten Bangsgaard
Bestyrelsesmedlem, BA scient.pol.