Staten kan ikke være værdineutral

Alexander Sokol
Ph.d., dydsetisk rådgiver

De sidste mange år har vi diskuteret værdier. Værdidebatten får næring fra debatten om integration, multikulturalisme samt livs- og familieformer.

En grundsten i debatten er den liberale opfattelse, at staten skal være værdineutral. Det er op til borgerne at identificere og realisere deres egne idealer om det gode liv. Men idealet om den værdineutrale stat kortslutter værdidebatten. Det skriver ph.d. og rådgiver i Tænketanken Prospekt Alexander Sokol i dette notat.

  • Moderne liberalisme hævder, at staten skal være værdineutral. Det bliver op til borgerne at identificere og realisere deres egen vision for det gode liv.
  • Forskning har vist, at idealet om neutralitet er kategorisk umuligt. I praksis vil stater fremme visse måder at leve på frem for andre.
  • Dette fører til en maskering af den etiske vurdering som neutral. Den skjulte mangel på neutralitet fører til risiko for strukturel diskrimination.
  • Derfor må vi forkaste idealet om neutralitet til fordel for en etisk baseret liberalisme, som fremmer pluralisme, borgernes selvbestemmelse og gode karakter.

Læs hele notatet

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.