Hvis blot ét eneste menneske føler sig presset til at tage afsked med livet, vil en kommende lovgivning om aktiv dødshjælp være et væsentligt skridt bort fra det højtudviklede og civiliserede samfund, vi bryster os af at have opnået. Underskriverne af denne kronik er fælles om at være modstandere af aktiv dødshjælp. Vi er indignerede og også chokerede over, hvordan nogle politikere, uden hensyn til Etisk Råd eller tydelige meldinger fra fagpersonel, vil presse Danmark i retning af en lovgivning, der giver staten råderet over liv og død på en måde, man ikke har set mage til i vores moderne samfund. Den fornuftstænkning og tingsliggørelse af mennesket, der ligger til grund for ønsket om aktiv dødshjælp er meget lig den, der op gennem historien er foregået i samfund, hvor mennesker med handicap, sygdom eller fremskreden alderdom er blevet overladt til en skæbne uden pleje eller omsorg.

Direktør hos Prospekt Søren Peter Hansen og konsulent Christian Egander Skov er begge medunderskrivere på denne kronik i Berlingske.

Kronik
Berlingske
06/07/2024
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.