Landets statsminister bekræfter gang på gang sin egenrådighed, hvilket vi desværre også ser, når det gælder komplicerede etiske spørgsmål om liv og død. I april aftalte et flertal i Folketinget en ny abortlovgivning, selvom folket ikke bakkede op om den, og nu overskrider Mette Frederiksen (S) armslængdeprincippet for at trumfe aktiv dødshjælp igennem.

Dette er problematisk, ikke alene af etiske årsager, men også fordi tal viste, at den brede befolkning så langtfra ønskede at hæve abortgrænsen. Sådan Skriver Freja Cæcilie Petri Bondgaard. 

Kommentar
Kristeligt Dagblad
11/07/2024
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.