To praktikere, en læge og en sygeplejerske, forlader i protest regeringens udvalg

Af Søren Peter Hansen

To medlemmer af regeringens udvalg om værdig død, lægen Emma Helledie og sygeplejersken Jesper Grud Rasmussen, har meldt deres afsked i et åbent brev (publiceret i Kristeligt Dagblad) til udvalget og sundhedsministeren.

De er kort sagt utilfredse med, at udvalget ifølge dem har et “ufravigeligt” fokus på at opstille modeller for en mulig indførelse af aktiv dødshjælp og assisteret selvmord i Danmark.

Emma Helledie, der er afdelingslæge (Enhed for lindrende behandling, Aarhus Universitetshospital), kan ganske enkelt ikke stå på mål for, at udvalget leverer anbefalinger til konkrete modeller for dødshjælp.

Helledie mener ikke, at det er den opgave, der er beskrevet i kommissoriet for udvalget. Det er i hvert fald ikke den opgave, hun har sagt ja til.

Derfor ser Emma Helledie sig nødsaget til at trække sig fra udvalget.

Jesper Grud Rasmussen, der er klinisk sygeplejespecialist (Diakonissestiftelsens Hospice) er helt på linje med Emma Helledie.

Såvel Emma Helledie som Jesper Grud Rasmussen har i øvrigt gentagne gange rejst deres kritik internt i udvalget. Åbenbart uden resultat, uden at blive hørt.

Udvalget blev nedsat af regeringen i efteråret 2023 kort tid efter, at Det Etisk Råd havde taget stilling til spørgsmålet om aktiv dødshjælp.

Som bekendt fraråder Det Etiske Råd såvel som Tænketanken Prospekt at indføre aktivt dødshjælp i Danmark.

Udvalgets formål, der er beskrevet i et kommissorium, skal umiddelbart understøtte regeringens ønske om at “skabe en dansk model for en mere værdig død”.

Udvalgets arbejde skal munde ud i et refleksionsoplæg til regeringen om danskernes forståelse af en værdig død ved de forskellige måder, som livet kan afsluttes på.

Efter Emma Helledies og Jesper Grud Rasmussens afsked er andre af de resterende medlemmer og formanden sikkert i syv sind om udvalget – som aktiv dødshjælp – er havnet på en etisk glidebane.

Konturerne af glidebanen kunne egentligt allerede anes umiddelbart efter at udvalgets medlemmer var udpeget. Der var tydelig uenighed om udvalgets mål. Flere var klare i mælet, andre var dog allerede fanget – usikre – på glidebanens underlag. 

Udvalget blev på sin egen måde italesat som et arbejdsudvalg med en plan om ærligt og redeligt at præsentere et refleksionsoplæg til regeringen, der parallelt kan se ud til at have en plan, der på forhånd er timet og tilrettelagt.

Det er vist nok tydeligt, at det, som udvalget skal levere mest af alt, er et bestillingsarbejde.

Det er en såkaldt ’second opinion’ det vil sige en anden opinion, en anden holdning, end den som Det Etiske Råd og Tænketanken Prospekt har fremlagt i udtalelser, analysen ”Aktiv dødshjælp – Glidebanen er en realitet” (2023) og antologien ”På dødens eller livets side” (2023).

Ved Folkemødet i 2023 udtrykte statsminister Mette Frederiksen utvetydigt, at hun ville have en debat om dødshjælp i Danmark, da hun er fortaler for at indføre aktiv dødshjælp. Dette standpunkt uddybede statsministeren efterfølgende i Weekendavisen. Umisforståeligt.

Udadtil lægger statsministeren op til en form for åben debat. Indadtil forventer statsministeren en eksekvering af en allerede besluttet plan. Timet og tilrettelagt.

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.