To medlemmer af Udvalget for en mere værdig død, Jesper Grud Rasmussen og Emma Helledie, har i et åbent brev i Kristeligt Dagblad til sundhedsminister Sophie Løhde (V) meddelt, at de træder ud. De begrunder deres udmeldelse med, at de i udvalgsarbejdet har erfaret, at “det fra starten har haft et ufravigeligt fokus på at skabe konkrete modeller for aktiv dødshjælp og assisteret selvmord”. Det står i modsætning til det kommissorium, der i sin tid blev skrevet, og som de sagde ja til at deltage ud fra. Det står nu klart, hvad mange frygtede fra begyndelsen, nemlig at regeringen ikke ønskede at lytte til Det Etiske Råd, men ville sammensætte sit eget udvalg, der kunne støtte en beslutning, som den allerede i forvejen havde taget internt. Men først ville man altså give offentligheden indtryk af, at man oprigtigt ønskede at åbne en debat om de etiske aspekter, der er forbundet med aktiv dødshjælp og behandlingen af mennesker, der ønsker hjælp til at dø, fordi de lever med store smerter og såkaldt meningsløse lidelser. Med andre ord har regeringen ført offentligheden bag lyset. For de to medlemmer, der nu har forladt udvalget, er netop eksperter inden for det, som vi, der er modstandere af aktiv dødshjælp, anser for alternativet: en udvidet brug af palliativ behandling.
Seniorrådgiver Michael Böss kommenterer i Kristeligt Dagblad.

Debatindlæg
Kristeligt Dagblad
23/05/2024
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.