I de senere år har kristne fra forskellige miljøer udvist større og større interesse for at lade sig inspirere af keltisk kristendom, og der er udgivet flere bøger om emnet. Blandt dem er Michael Böss´ bog ”Den keltiske ånd”.

Bogen er en dybdeborende indføring i keltisk historie, spiritualitet og kristendom krydret med forfatterens rejsebeskrivelser fra besøg i Irland. Som han selv udtrykker det, spiller han en dobbeltrolle i bogen, ”Dels som akademisk historiker, dels som en ”deltagende iagttager”” (s. 339). Michael Böss skelner skarpt mellem det, han kalder nykeltisk spiritualitet og nykeltisk kristendom.

Anmeldelse
Udfordringen – hele kirkens ugeavis
12/04/2024
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.