Vi er fælles med al natur om naturens måde at være på, at leve på. Derfor bør vi tilstræbe en afbalanceret omgang med naturen, hvor vi bliver, hvad vi er sat til at være: forvaltere.
I forvalterens perspektiv står vores behov ikke ensidigt i centrum. Sådan skriver Søren Peter Hansen.

Kronik
Kristeligt Dagblad
14/03/2024
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.