Der er gået et år siden SVM-regeringen blev dannet. Regeringen over midten blev opfattet som et brud på dansk parlamentarisk tradition, der kunne sikre handlekraft og modvirke polarisering. Men hvordan er det gået. Historiker, ph.d. Christian Egander Skov stiller spørgsmålet i dette notat fra Tænketanken Prospekt

Hurtig resumé

  • SVM-regeringen var både en fortsættelse af og et brud på en tradition for konsensus-politik. Dette brud blev legitimeret med henvisning til flere dybe kriser.
  • Regeringen har mistet den krisefortælling, som var dens udgangspunkt. I stedet har vi fået regering 2.0: samarbejdsregeringen.
  • Selvom regeringen nu selv befinder sig i en krise, kan  SVM have forandret det politiske landskab og udfordret de politiske fløje.
  • En anden konsekvens af SVM har været en tendens til at udbygge institutionaliseringen af bærende samfundsinteresser i et system, der kan beskrives som korporativt.

Læs hele notatet

 

 

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.