Hvad er mod? Og er det noget at stræbe efter? Vi taler sjældent om mod i hverdagslivet. For mod er henlagt til historien, til ekstreme liv – eller storslåede film. Hos de polarrejsende eller rumfarende. Hos minearbejdere og brandmænd. Hos soldater, spioner eller statsledere.

Men mod kan vi alle have brug for. Vi kan have brug for mod for at forandre eget og andres liv – i skolegården, i familien, på arbejdspladsen. Og man skal have mod for at skabe forandring i samfundet og i andre dele af verden.

Mod er ikke for nogle udvalgte, men noget alle kan turde. Men hvad vil det sige at være modig? At være modig er ikke at være overmodig, hensynsløs, selvoptaget. Det er at udvise handlekraft med udgangspunkt i mental og moralsk styrke. Måske er det en evne, man skal træne.

Den franske filosof Jean-Paul Sartre er citeret for at have sagt: “Mod og fejhed er muligheder, som hele tiden er omkring os. Hvis vi handler modigt, bliver vi modige. Og hvis vi handler fejt, bliver vi feje. Mod og fejhed er ikke egenskaber inde i en person, men muligheder omkring en person.”

Denne aften handler det ikke om at konkludere eller finde et facit, men om nysgerrigt at undersøge, hvad mod er, og om og hvor vi finder det i os selv, hos andre og i samfundet i dag.

Program:
Kl. 17.45: Fællessang fra Højskolesangbogen.
Kl. 18.00: Fællesspisning på Godsbanen.
Kl. 19.00: Fællessang og oplæg af de medvirkende:

Mod – menneske og modgang, etik og valg, oplæg ved præst Torben Bramming.
Mod – retfærdighed, fællesskab og individ, oplæg ved lærer Golriz Ghozati.
Moderator: direktør ved FOF Aarhus, Søren Peter Hansen.
Kl. 19.45: Pause.
Kl. 20.00: Videre samtale og spørgsmål fra salen.
Kl. 21.00: Afslutningssange og tak for i aften.

Om deltagerne:
Søren Peter Hansen er direktør ved FOF Aarhus. Han beskæftiger sig med folkeoplysning i alle dets aspekter. Tidligere har Søren Peter Hansen dels arbejdet som præst, med kommunikation og i det danske forsvar. Søren er også direktør i Tænketanken Prospekt.

Torben Bramming er uddannet i teologi fra Aarhus Universitet og arbejder i dag som sognepræst ved Ribe Domkirke. Han har et stort kendskab til den danske salmedigter Brorson.

Golriz Ghozati er uddannet lærer og i gang med en master i virksomhedskommunikation. Hun flyttede som 10-årig fra Iran til Danmark med sin familie. Golriz er optaget af menneskerettigheder, kvinders rettigheder og udviklingsarbejde.

Tid: 12/2 2024 kl. 17:45
Sted: Godsbanen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus C
Pris 150 kr.

Link til tilmelding gennem FOF

 

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.