Debatten om aktiv dødshjælp er vokset i Danmark.
I lande som Holland, Belgien og Canada er aktiv dødshjælp allerede en realitet. Men er det en glidebane? Kan vi styre udviklingen?

Hvad betyder eutanasi for vores syn på livet?
På dødens eller livets side er en antologi, der forsøger at give svar på de mange etiske spørgsmål, som rejser sig og som er alt andet end enkle. For med aktiv dødshjælp, drab på begæring eller assisteret selvmord er vi inde at pille ved noget fundamentalt.

Tænketanken Prospekt lader her en række bidragsydere tage livtag med den etiske udfordring. På dødens eller livets side er perspektiver og vinkler på spørgsmålet ud fra livssyn, erfaring og menneskesyn og ud fra mulighederne i det danske sundhedsvæsen.

Pressemeddelelse 
Ritzau
11/10/2023
Link

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.