Erfaringerne fra de få lande, der har lovliggjort aktiv dødshjælp, taler deres tydelige sprog. Over tid sker en markant stigning i antallet af mennesker, der får aktiv dødshjælp.

Trods politiske forsikringer og intentioner om det modsatte udvides rammerne løbende for hvem der kan tilvælge aktiv dødshjælp til stadig flere mennesker, når først aktiv dødshjælp er indført.

Det viser erfaringer, som Tænketanken Prospekt har samlet, i analysen: Glidebanen er er realitet.

I nogle tilfælde baserer denne udvikling sig endda på, at praksis ændrer sig uden at lovgivningen er ændret, og dermed uden det er politisk bestemt.  Andre gange sker det efter udvidelse af de lovgivningsmæssige rammer. 

I flere lande betyder ændringerne, at der er en udvikling i retning af, at børn og psykisk syge kan tilvælge aktiv dødshjælp.

”Samlet set viser erfaringerne, at når først aktiv dødshjælp er lovliggjort er det umuligt at fastholde de snævre afgrænsninger af de få patientgrupper, der oprindeligt kun skulle være dem, der skulle kunne tilvælge aktiv dødshjælp”, siger Søren Peter Hansen.

Der sker en løbende udvidelse i kriterierne for og praksis i, hvor mange der skal stå i dilemmaet om at vælge at blive slået ihjel.  Det er en tydelig og markant glidebane, der er sket i lande, der har lovliggjort aktiv dødshjælp.

Glidebanen er ikke hypotetisk men et erfaringsmæssigt faktum. I Danmark tog statsministeren det første skridt op ad trappen til glidebanen med et rystende og kynisk menneskesyn.

Statsministerens menneskesyn

Statsministeren slog før sommerferien til lyd for, at Danmark lovliggør drab på begæring (aktiv dødshjælp). I sommerferien fulgte hun op med et interview, hvor hun sammenlignede en hunds korte og fredfyldte død med et menneske, der havde haft smerter, været urolig og en sidste kaotisk tid.

”At sammenligne en hund og et menneskes død er udtryk for et menneskesyn, som er skandaløst og så langt fra de værdier, der hidtil har formet vores land og lovgivning.

Statsministeren er tilsyneladende ikke skræmt over udviklingen i de lande, som har haft dødshjælp i flere år. Følger vi statsministeren står vi over for et paradigmeskifte, hvor mennesker åbenbart kan blive aflivet på linje med hunde”, siger Morten Bangsgaard.

Tænketanken Prospekt tager debatten om aktiv dødshjælp alvorlig. Fordi det er vigtigt, hvilket samfund vi vil have og hvilket menneskesyn, der skal være bærende. Erfaringerne fra udlandet viser, at fundamentale principper og menneskesyn kommer under massivt pres, når først døren er åbnet på klem.

 

Tænketanken Prospekt vil i efteråret bidrage til debatten om aktiv dødshjælp bl.a. ved at afholde en eksperthøring og udgive en antologi om emnet.

 

Morten Bangsgaard kan kontaktes på: 27 28 07 57

Søren Peter Hansen kan kontaktes på: 24 99 89 44

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.