Pressemeddelelse (15. juni 2023)

Danmark får en ny værdipolitisk tænketank

Den 15. juni går Danmarks nye værdipolitiske tænketank i luften, Tænketanken Prospekt. Med erfarne profiler i front står emner som etik, politisk polarisering, medborgerskab og dannelse i centrum.

”Vi ser en offentlig debat, der bliver stadig mere præget af værdipolitiske temaer. Jeg kan se – også med en fortid i Det Etisk Råd – hvordan vanskelige spørgsmål eksploderer mellem hænderne på os,” siger Søren Peter Hansen, der er direktør for Tænketanken Prospekt.

Danmark har længe manglet en tænketank, der kan bidrage til samfundsdebatten med værdimæssig politisk tænkning og ideudvikling. Det er i det lys, oprettelsen af Tænketanken Prospekt skal ses.

 

Prospekts arbejde

Omdrejningspunktet bliver for Prospekt at tilvejebringe og formidle viden, indsigt og forståelse til den brede offentlighed gennem ideudvikling, netværk, arrangementer og publikationer.

Og meget er allerede i støbeskeen. Et af vores fokuspunkter i indeværende år bliver fx at bidrage til den aktuelle debat, der omhandler krav om liberalisering af abort og aktiv dødshjælp.

”Vi indtager ikke en absolutistisk position, men vi anerkender, at der er tale om komplekse spørgsmål. Det er ikke tilstrækkeligt blot at sige, at individet har en fri vilje,” udtaler Søren Peter Hansen.

 

Vi samler bredt

Tænketanken Prospekt er politisk og ideologisk uafhængig, men Søren Peter Hansen lægger ikke skjul på, at kredsen bag har rødder i centrumhøjre og det borgerlige Danmark. Dog er det tænketankens ønske om åbenhed og engagement fra en bred befolkning, der står i fokus.

”Et af vores centrale programmer vil beskæftige sig med den analyse, som Christian Egander Skov fremlagde i bogen Borgerlig krise (2022). Vi anerkender, at det borgerlige Danmark har manglet ånd og forståelsen af, at borgerlighed bygger på et ideal om medborgerskab,” fortæller Søren Peter Hansen og fortsætter:

”Vi vil fremme en inkluderende dialog og samarbejde på tværs af politiske overbevisninger for at adressere samfundets udfordringer og finde innovative løsninger. Vi ser frem til at skabe et rum for refleksion, debat og samarbejde om vigtige emner, der angår os alle”.

 

Velkendte aktører går i front

Tænketanken Prospekt kan præsentere en række fremtrædende profiler, herunder tidligere justitsminister Lars Barfoed, Morten Bangsgaard, der nyligt havde sæde i Det Etiske Råd og er tidligere generalsekretær for Det Konservative Folkeparti, samt Christian Egander Skov, der er ph.d. og forfatter.

Direktør for Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) i Aarhus, Søren Peter Hansen, bringer også sin erfaring som tidligere provst i Folkekirken ind i tænketanken.

Sammen udgør kredsen et stærkt og visionært hold, der er klar til at bidrage til udviklingen af vigtige værdidebatter og skabe positive samfundsforandringer. Tænketanken ser frem til et berigende samarbejde.

 

For mere information

Tænketanken Prospekts hjemmeside: www.taenketankenprospekt.dk

Direktør Søren Peter Hansen: 24 99 89 44, sph@taenketankenprospekt.dk  

Programleder Christian Egander Skov: 28 84 44 90, ces@taenketankenprospekt.dk

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.