Vi vil gerne selv behandles retfærdigt. Vi vil gerne, at de samme regler, som gælder for andre, i det mindste også gælder for os. Samtidig har de fleste mennesker også et ideal om at behandle andre mennesker retfærdigt.

Men retfærdigheden er et komplekst og et til tider umuligt ideal, når virkeligheden melder sig. Pludselig er retfærdighed ikke let at efterleve. Mange spørgsmål rejser sig: Er en retfærdig handling en handling, som er generel og lige for alle? Eller er den mere individuel og bestemt af sammenhængen? Hvordan lever vi selv i retfærdighed – og hvordan bidrager vi i sidste ende til et retfærdigt samfund og en retfærdig verdensorden?

Vi starter aftenen med en fællessang og fællesspisning i Spiselauget. Herefter er der nysgerrig og spændende samtale, hvor målet ikke er at finde et facit. Målet er at samles om en berigende samtale, hvor alle i salen kan blive klogere undervejs.

Program:
Kl. 17.30: Fællessang.
Kl. 18.00: Fællesspisning.
Kl. 19.10: Fællessang og oplæg af de medvirkende:

Retfærdighed: Ideen, historien og globalt, oplæg ved dr.phil. Michael Böss, lektor emeritus i historie ved Aarhus Universitet.
Retfærdighed – forskellighed, forpligtelse og værdighed, oplæg ved Birgitte Thorup, leder af Kirkens Korshær i Aarhus.
Moderator: direktør ved FOF Aarhus, Søren Peter Hansen
Kl. 20.00: Pause.
Kl. 20.10: Samtale med mulighed for spørgsmål fra deltagerne.
Kl. 20.55: Aftensang.
Kl. 21.00: Farvel.

Om deltagerne:
Søren Peter Hansen er direktør ved FOF Aarhus. Han beskæftiger sig med folkeoplysning i alle dets aspekter. Tidligere har Søren Peter Hansen dels arbejdet som præst, med kommunikation og i det danske forsvar. Søren er også direktør i Tænketanken Prospekt.

Michael Böss er tidligere lektor ved Aarhus Universitet, hvor han blandt meget andet har arrangeret det store MatchPoints Seminars med tænkere fra hele verden. Michael Böss har en baggrund i historie og en bred indsigt i samfundsforhold i dag.

Birgitte Thorup er leder af Kirkens Korshær i Aarhus. Hun har mangeårig erfaring inden for sociale indsatser i forhold til syge, ældre og udsatte borgere.

Tid: 08/4 2024 kl. 17:45
Sted: Godsbanen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus C
Pris 150 kr.

Link til tilmelding gennem FOF

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.