Siden den første Fogh-regering blæste sin egen kulturkamp i gang, og Helge Sander i sidesporet hertil udmålte vejen fra forskning til faktura, har der været åbnet for en ny, bredere politisk kamp om universiteterne i Danmark. Det drejer sig om de højere læreanstalters opgaver.

Hvem – eller hvad – er de i sidste ende forpligtede overfor? Sandhedssøgen, formidling og fri forskning? Virksomheder og erhvervsliv? Arbejdsmarkedet? Dette års debat og efterfølgende beslutninger om forkortning af kandidatuddannelser kan tyde på det.

Men der er mere på spil i disse kritiske år for landets universiteter end blot, hvad der udgår fra Christiansborg.  Der er ikke kun kamp om universiteterne – men også i universiteterne. Og det rejser talrige spørgsmål, hvis besvarelse er afgørende, ikke kun for de akademiske institutioner, men for vores hele kultur og samfund.

Hvad betyder den latente trussel om woke-inspireret censur og mulig selvcensur for forskningsfriheden og for ånden og sandheden, der har sin plads i auditorierne? Måske har tiden glemt, at det klare, skarpe lys ikke blot skal skues – men også kunne tåles.

Har universiteterne og navnlig humaniora fundet og ramt sin egen akilleshæl med årtiers omfavnelse af postmodernisme og tilsyneladende opgivelse af strengere sandhedskriterier? Eller skal man søge dybere for at finde de egentlige grunde? Arver universiteterne i virkeligheden generationers dannelsestab fra skoler og gymnasier? I sidste ende fra vores egne danske hjem?

Program
12.30 Velkomst og introduktion v. ordstyrer Mikael Jalving
12.45 Thomas Aastrup Rømer: Universitetet og dets fjender
13.45 pause
14.00 Nils Gunder Hansen: Universitetsliv i to tidsaldre
15.00 Kaffe og kage
15.30 Marianne Stidsen: Universiteternes ødelæggelse og det borgerlige sløvsind
16.30 pause
16.40 panel med alle deltagerne

Praktisk information
Arrangementet er udsolgt
Tid: lørdag d. 24. februar kl. 12.30-17.30
Sidste tilmelding: 18. februar 2024
Sted: Preben Hornung-stuen, Studenternes hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000
Pris: 125 kr. for abonnenter på Årsskriftet Critique. 175 kr. for ikke-abonnenter.
Prisen inkluderer deltagelse samt eftermiddagskaffe og kage. Der vil kunne købes øl og vand til billige penge under konferencen.
Middag koster 150 kr. Der vil kunne købes øl, vin og vand til middagen.

Konferencen er arrangeret af Tænketanken Prospekt i samarbejde med Årsskriftet Critique og Konservative Studenter på Aarhus Universitet.

Vær på forkant med Danmarks nye værdipolitiske tænketank.